Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Bộ tài liệu phục vụ công tác học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TĐTN-BTG, ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022"; Ban Biên tập đăng tải Bộ ấn phẩm phục vụ các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong đợt sinh hoạt chính trị tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội tỉnh Bắc Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm các tài liệu sau:  
 
 
Ban Biên tập
Ngày đăng: 02-04-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>