Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Mời tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội về dân vạn và thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng ta. Đồng thời, khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí, hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và các công dân trong việc phát hiện, giới thiệu, viết, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội. Ngày 12/10/2017, Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020.

Tại Bắc Giang, trên cơ sở kế hoạch xây dựng của Trung ương Đảng và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Cuộc thi, cụ thể như sau:

* Thời gian:

      - Tổ chức phát động Cuộc thi: Ngày 13/10/2017.

      - Tổ chức chấm giải và tổng kết Cuộc thi:

          + Các năm 2018 và 2019 tổ chức chấm sơ khảo, chọn bài vào vòng chung khảo và sơ kết Cuộc thi vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10).

          + Năm 2020, chấm sơ khảo của năm; đồng thời tổ chức chấm chung khảo và tổng kết, trao giải Cuộc thi (cả giai đoạn 2017-2020) vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10)

* Cơ cấu giải thưởng:

      - Về tác phẩm: 06 giải A, 15 giải B, 15 giải C và 30 giải Khuyến khích.

      - Về cơ quan, tổ chức: Có 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy tiêu biểu.

      - Hằng năm chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) và đưa vào vòng chung khảo Cuộc thi.

* Địa chỉ tiếp nhận: danvan.bacgiang.gov.vn hoặc danvanbacgiang.org.vn.

Lưu Phương

 

 

Tải bản đầy đủ tại đây: 
Ngày đăng: 09-02-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>