Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo: Đăng ký tham gia dự tuyển Chương trình Đào tạo lãnh đạo thanh niên tại Trung Quốc

Căn cứ công văn số 67-CV/BQT ngày 22/02/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc “đề nghị giới thiệu đại biểu tham gia dự tuyển khóa đào tạo tại Trung Quốc”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng thông báo tới toàn thể đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang đăng ký tham gia dự tuyển. (Có điều kiện dự tuyển gửi kèm theo).
Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn trước ngày 01/03/2018. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đồng chí Trịnh Thiên Hương – Phó Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn qua email trinhthienhuong87@gmail.com hoặc số điện thoại 0204 3859775. 

Trịnh Thiên Hương

Tải bản đầy đủ tại đây: 
Ngày đăng: 28-02-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>