Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong những năm qua, công tác phòng, chống bạo lực gia định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền; qua đó, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động trong việc triển khai các hoạt động qua đó góp phần giảm thiểu đáng kể các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 
 
Hội thi tìm hiểu và phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, mua bán người năm 2018
do Đoàn Trường ĐH Nông - Lâm phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức

Theo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018 trên địa bàn tỉnh của Ban chỉ đạo Công tác gia đình, trong thời gian vừa qua các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Tổ chức hơn 100 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề về gia đình; tổ chức 28 buổi truyền thông Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình....đăng tải hơn 200 tin, bài, chuyên mục tuyên truyền trên website Tỉnh đoàn, Bản tin thanh niên, Chương trình “Phát thanh thanh niên” tại cơ sở, “Radio trường học”; tổ chức Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống mại dâm” cho gần 4000 đoàn viên thanh niên....

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai các hoạt động hỗ trợ, duy trì và tiếp tục nhân rộng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin, tổ chức tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hòa giải, đấu tranh, phòng ngừa tình trạng bạo lực gia đình ngay từ cơ sở... 

Văn Khôi
Ngày đăng: 25-09-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>