home porn | seks izle | porn videos
Giáo dục truyền thống | Tỉnh đoàn Bắc Giang

Giáo dục truyền thống

Ngày 20/11 hàng năm, từ lâu đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”. Tuy nhiên ngày Nhà giáo Việt nam bắt nguồn từ đâu có lẽ không phải ai cũng biết.
Nguồn gốc của ngày lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt...

Thuở nhỏ chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng nghe câu hát ru ầu ơ: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Câu hát đó đi vào lòng trẻ thơ như muốn nhắn nhủ con người đạo lý thầy trò và ca ngợi nghề dạy học. Chính cái giai điệu đó đã theo tôi đi mãi từ buổi học đầu...

Thời gian càng lùi xa càng cho phép chúng ta đánh giá, nhìn nhận rộng hơn, đa chiều, sâu sắc hơn và khách quan hơn về ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười, cũng như địa vị, vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

Sau khi Hà Nội và nhiều nơi khởi nghĩa thắng lợi, ngày 25 tháng 8, Hồ Chủ tịch từ chiến khu trở về ngoại thành Hà Nội. Chiều hôm sau, Trung ương đón Người về ở căn gác 2 nhà số 48 phố Hàng Ngang để trực tiếp chỉ đạo phong trào. Người đã chủ tọa phiên họp của Thường...

Trong trang sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.
Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của...

Đầu năm 1927, những bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản thành cuốn sách với tên Đường kách mệnh.

Cách mạng tháng 8-1945 vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược đất nước ta. Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước,...

ngày 15/7, tại hội trường UBND xã Tân Tiến, Thành đoàn Bắc Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện xã Tân Tiến,...

Phong trào và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa là một phần quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang. Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, những năm qua bằng nhiều việc làm thiết thực, đoàn viên thanh niên tỉnh đã góp phần chăm lo, thể...

Pages

Subscribe to Giáo dục truyền thống