home porn | seks izle | porn videos
Tin trong tỉnh | Tỉnh đoàn Bắc Giang

Tin trong tỉnh

Ngày 02/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu các sở, ngành, các tổ chức tín dụng và UBND các huyện, thành phố tăng cường ngăn chặn, xử lý kịp thời việc kinh doanh tiền ảo trên địa bàn tỉnh...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 6 với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Thành công của hội nghị thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị nhất quán của Đảng ta trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Ngày 16 - 10, môn thi đấu cuối cùng (điền kinh) tại Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII năm 2017 đã kết thúc...

Toàn văn Bài phát biểu của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022...

Ngày 8-9, Sở Xây dựng tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030...

Việc đẩy mạnh phát triển đô thị của tỉnh, trong đó mở rộng địa giới hành chính TP Bắc Giang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là chủ trương lớn của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 138 NQ/BTV ngày 1-9-2016 của BTV...

Ngày 13-7, kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Đánh giá, phân loại trước khi bình xét

Ngày 13-7, tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 17-NQ/HĐND về việc sửa tên, điều chỉnh độ dài, đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Bắc Giang. 
Theo đó, sửa tên 01 đường, điều chỉnh độ dài 08 đường, đặt tên 50 đường và 12 công...

Pages

Subscribe to Tin trong tỉnh