• :
  • :
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên

 

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1036-CV/TU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy V/v giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược PTTN tỉnh Bắc Giang đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Đoàn Giám sát được thành lập gồm 09 đồng chí, do đồng chí Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành liên quan: Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

Đoàn giám sát tại UBND Huyện Lục Ngạn

 

Đoàn tiến hành giám sát trực tiếp đối với Ủy ban nhân dân các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang và giám sát qua văn bản đối với 7 Ủy ban nhân dân còn lại và 18/18 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Qua giám sát cho thấy sau 02 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược PTTN tỉnh Bắc Giang đã được UBND, các ngành, đoàn thể trên địa bàn, các đơn vị tâm chỉ đạo thực hiện; nhận thức rõ được tầm quan trọng trong việc thực hiện việc thực hiện Luật Thanh niên tại địa phương. Tại mỗi đơn vị được giám sát, Đoàn giám sát đã nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bắc Giang tại các địa phương.

Cơ bản các đơn vị đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; có cơ chế, tạo điều kiện để thanh niên tham gia thực hiện các mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, chăm lo phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên địa phương; các chính sách đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; đồng thời quan tâm đến việc giám sát thực hiện Luật và Chiến lược PTTN tỉnh Bắc Giang nhằm kịp thời nhìn nhận, đánh giá chất lượng, hiệu quả, phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan liên quan thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát tại UBND Huyện Yên Dũng

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật và Chiến lược PTTN của tỉnh Bắc Giang vẫn còn những hạn chế nhất định như: việc xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND cấp huyện, cấp xã, Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Đoàn Thanh niên các cấp; việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với thanh niên theo Luật; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, một số cơ chế, chính sách phối hợp thực hiện giữa Đoàn thanh niên và các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện chương trình phát triển thanh niên chưa có nguồn kinh phí để duy trì, triển khai; việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho thanh niên còn hạn chế,... Do đó phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả trong thực hiện.

Đoàn giám sát tại UBND thành phố Bắc Giang

 

Phát biểu trao đổi tại các đơn vị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tham mưu sớm hệ thống văn bản để UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện đảm bảo công tác thanh niên được xuyên suốt, đồng bộ và toàn diện nhất, đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện Luật Thanh niên; cần có sự lồng ghép các mục tiêu, chương trình phát triển thanh niên với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương kết hợp với việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành có liên quan; tăng cường các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt; tiếp tục thúc đẩy sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, ngành cơ quan chức năng của huyện trong thực hiện công tác thanh niên; hằng năm tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên…

Thu Nga

 


Tác giả: Thu Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 210
Hôm qua : 347
Tháng 01 : 11.031
Năm 2023 : 11.031