A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 20/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 594-QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Tỉnh đoàn Thanh niên là Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án.

Theo đó, Đề án được triển khai tại 10/10 huyện, thành phố trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 với 3 quan điểm lớn: (i) Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên tỉnh Bắc Giang là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; là nền tảng quan trọng góp phần thực hiện quá trình chuyển đổi số của tỉnh; là yếu tố then chốt góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; (ii) Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực để nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; (iii) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên. Nâng cao năng lực số phải là giải pháp bao trùm, xuyên suốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên giai đoạn 2022 - 2025.

Ảnh minh họa

 

Đối tượng của Đề án là tổ chức Đoàn thanh niên các cấp; cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh; các ngành, cơ quan phối hợp, gồm có: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang và các đoàn thể chính trị - xã hội và UBND huyện, thành phố.

Đề án đã đưa ra 08 mục tiêu cụ thể với mục tiêu chung là nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh, thiếu niên tỉnh Bắc Giang nâng cao nhận thức, thái độ; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ...trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai của tỉnh, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên đi đầu trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang nằm trong tốp 15 tỉnh đứng đầu của cả nước về xã hội số.

Để thực hiện được các mục tiêu, Đề án đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: (i) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực số và vai trò của tổ chức đoàn trong chuyển đổi số; (ii) Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; (iii) Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số, tham gia thúc đẩy thực hiện xã hội số; (iv) Tham gia đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, thiết bị số; (v) Kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết Đề án.

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách Nhà nước bảo đảm, thực hiện phân cấp ngân sách theo quy định hiện hành. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án là 8.760 triệu đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh là 4.060 triệu đồng và Ngân sách cấp huyện là 4.700 triệu đồng.

Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được thực hiện kịp thời giúp thanh, thiếu niên và người dân thích ứng và phát triển trong thế giới hiện tại và tương lai khi đời sống xã hội được số hóa một cách mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Qua đó, góp phần quan trọng hình thành thế hệ những công dân số; đồng thời, thể hiện rõ vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang trong việc tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt Đề án tại đây./.


Tác giả: Tuấn Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 116
Hôm qua : 716
Tháng 05 : 11.653
Năm 2024 : 83.034