Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Bắc Giang: 03 tỷ đồng cho vay thanh niên khởi nghiệp năm 2018

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang vừa giao 3 tỷ đồng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018 đối với nguồn vốn cho vay thanh niên khởi nghiệp cho Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố.

Theo đó, huyện Tân Yên được giao 500 triệu đồng; TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng được giao 400 triệu đồng; các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa được giao 300 triệu đồng; các huyện Việt Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Sơn Động được giao 200 triệu đồng.
 
Vốn vay ưu đãi hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế (Ảnh minh họa)

Được biết, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp được thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác quan Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh. Đối tượng cho vay, mức vay, thời hạn vay vốn, lãi suất vay vốn, điều kiện bảo đảm tiền vay, quy trình, thủ tục cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, xử lý rủi ro, quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn cho vay theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi nhu cầu vốn giữa các huyện, cho phép Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Việc bố trí nguồn vốn tín dụng ưu đãi 3 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp trong năm 2018 thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với thanh niên, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Tuấn Anh
Ngày đăng: 25-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>