Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Ban hành Quy chế bình xét danh hiệu “Thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo tiêu biểu”

Ngày 07/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Quy chế bình xét Danh hiệu “Thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo tiêu biểu” - Phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang trao tặng những thanh thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo. 
 
Tuyên dương thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2018

Đối tượng xét trao danh hiệu là thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo từ 9 đến 35 tuổi; đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát động; tiêu biểu, nổi bật, có uy tín, ảnh hưởng tốt tới tập thể, cộng đồng dân tộc, tôn giáo, nơi sinh sống nói riêng và xã hội nói chung; có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, là tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng sinh sống và tham gia sinh hoạt tôn giáo. Thời gian trao danh hiệu được tổ chức định kỳ 02 năm một lần.    

Danh hiệu “Thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo tiêu biểu” nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những gương thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo tiêu biểu; từ đó, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tạo môi trường để thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo thi đua rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; thu hút, đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.

Xem chi tiết Quy chế bình xét Danh hiệu “Thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo tiêu biểu” tại đây.
 
Tuấn Anh
Ngày đăng: 08-06-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>