Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Ký giao ước thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Chiều ngày 28/02, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Thanh niên) tổ chức Hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2018.
 
Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua

Với tinh thần dân chủ, xây dựng, các đại biểu đã thống nhất cao Chương trình thi đua của Khối gồm 8 nội dung, Giao ước thi đua gồm 6 nội dung chủ yếu: Tổ chức phát động, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham  gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Hội nông dân tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các kế hoạch, chương trình phối hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn hiến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành và quản lý; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm, tập hợp tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội kịp thời tham mưu giải pháp giải quyết, tháo gỡ những vấn đề bức xúc, tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện…

Phong trào thi đua năm 2018 được tổ chức thành 02 đợt: Đợt 1 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 với các hoạt động: Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động; 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh và Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đợt 2 từ 01/7/2018 đến ngày 31/12/2018 với các hoạt động : Tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (02/9), 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 89 ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, 29 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)… 

Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thống nhất thống nhất nội dung và cam kết cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung trong Giao ước thi đua năm 2018 tại cơ quan, đơn vị.
 
Chu Thắng 

 
Ngày đăng: 02-03-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>