Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga cho thanh niên trên địa bàn tỉnh 

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, trong “Di chúc” Người nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân phải luôn luôn ghi nhớ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết”, mà trong đó theo Người, xây dựng đạo đức cách mạng, giáo dục tư tưởng chủ nghĩa và gột rửa chủ nghĩa cá nhân là nội dung quan trọng hàng đầu.
 
Cách mạng Tháng Mười Nga do Lenin trực tiếp lãnh đạo đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong lịch sử nhân loại 

Được xây dựng và trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng, đoàn thanh niên thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam không thể tách khỏi lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, đó là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Thanh niên Bắc Giang là một bộ phận của thanh niên Việt Nam. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 500.000 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 35, chiếm gần 30% dân số và trên 38% số người trong độ tuổi lao động, đây là lực lượng dồi dào, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện. Hằng năm, các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức hơn gần 1.000 hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó, tổ chức hơn 80 hoạt động tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam… cho hơn 220 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua: Tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn; hội thi, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, xem tư liệu, học tập lý luận chính trị,... Phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền hơn 1.580 thông tin, bài viết, chuyên mục giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga cho thế hệ trẻ. Đồng thời, phát động nhiều đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong tuổi trẻ, tiêu biểu như: “Thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp”, “Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Kỷ niệm 101cách mạng Tháng Mười Nga”… Qua đó, đã thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia giao lưu, học tập.

Trong thời gian qua, trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta; truyền bá những tư tưởng sai lệch, lôi kéo thanh niên trên Internet và các mạng xã hội diễn ra phổ biến, ngày càng phức tạp, đặc biệt là vấn đề phủ nhận ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga dẫn tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá Đảng và cách mạng Việt Nam...; các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập các tổ dư luận xã hội, xây dựng hơn 60 website của đoàn thanh niên các cấp, 190 tài khoản, địa chỉ trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) để nắm tình hình tư tưởng, thái độ của thanh niên. Đồng thời, định hướng những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước của thanh niên, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục ý thức công dân, trau dồi bản lĩnh chính trị cho thanh niên đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga cho thế hệ trẻ vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Chậm đổi mới về nội dung còn dàn trải, chưa thường xuyên cập nhật; hình thức, phương pháp giáo dục chưa đa dạng, phong phú; vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng và phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, chỉ quan tâm phát triển kinh tế, ít quan tâm đến tình hình chính trị-xã hội, thậm chí thờ ơ các hoạt động xã hội của địa phương, đất nước; thiếu ý thức chấp hành pháp luật, lười lao động, học tập… Đã, đang và sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của thanh niên; trở thành những thách thức và trở ngại trong công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Để làm tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao hiệu quả giáo dục ý nghĩa cách mạng Tháng Mười Nga cho thế hệ trẻ, theo tôi các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung vào một số nội dung sau:  

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về kế thừa những giá trị của cách mạng Tháng Mười Nga, mục tiệu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Trung ương Đoàn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động. Làm cho mỗi cấp bộ đoàn cần nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức chính trị của cách mạng Tháng Mười Nga là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và quan trọng của cả hệ thống chính trị; từ đó xác định trách nhiệm chủ chốt của các tổ chức Đoàn trong công tác này. Qua đó, tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền gặp gỡ, đối thoại, nắm tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên. Chủ động kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng Tháng Mười Nga cho thanh niên thông qua các hình thức: Thi trực tuyến, hội nghị, diễn đàn tìm hiểu về cách mạng Tháng Mười Nga trên internet, kiểm tra kiến thức trắc nghiệm trên tải khoản, địa chỉ mạng xã hội do tổ chức Đoàn quản lý. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, cung cấp thông tin, tư liệu tham khảo chính thống; phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để cho đội ngũ báo cáo viên, tổ công tác dư luận xã hội hoạt động.

Ba là, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền về cách mạng Tháng Mười Nga, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Hồ Chí Minh, về các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống. Biên soạn, đăng tải các thông tin về công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng Tháng Mười Nga, sự giúp đỡ của nước Nga đối với Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng trên website và địa chỉ, tài khoản các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn. Chú trọng tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thông ở cơ sở, trên chương trình “Phát thanh thanh niên” của tổ chức Đoàn; truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư như: Truyền thông, tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, văn nghệ, thể thao…

Thùy Dương
 
Ngày đăng: 07-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>