Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo đăng ký tham gia dự tuyển Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ 2018

Căn cứ công văn số 350-CV/BQT ngày 20/6/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc “đề nghị giới thiệu ứng viên dự tuyển Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ 2018”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng thông báo tới toàn thể đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang đăng ký tham gia dự tuyển. (Có điều kiện dự tuyển gửi kèm theo).
Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn trước ngày 04/7/2018. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đồng chí Trịnh Thiên Hương – Phó Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn qua email trinhthienhuong87@gmail.com hoặc số điện thoại 0204 3859775. Trân trọng!
 

Thiên Hương

Tải bản đầy đủ tại đây: 
Ngày đăng: 26-06-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>