A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đến cán bộ Đoàn, Hội huyện Lục Ngạn

Sáng ngày 14/4/2023, tại Hội trường khối Đoàn thể huyện, Huyện đoàn - Hội LHTN huyện Lục Ngạn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Sinh hoạt chuyên đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Tham dự hội nghị có 63 đồng chí gồm các đồng chí trong cơ quan Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các cơ sở Hội trên địa bàn huyện.

Đ.c La Duy Thanh - HUV, Bí thư Huyện đoàn quán triệt một số nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong đó tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII như: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cùng sinh hoạt chuyên đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Đồng chí La Duy Thanh - HUV, Bí thư Huyện đoàn trình bày một số nội dung cốt lõi của Đề cương như: Đề cương đã vạch rõ tính chất phản động, chính sách ngu dân của thực dân Pháp và phát xít Nhật; nêu lên tầm quan trọng của cách mạng văn hóa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và 03 nguyên tắc của vận động cách mạng trên mặt trận văn hóa văn nghệ, đó là: Dân tộc hóa - Đại chúng hóa - Khoa học hóa. 80 năm qua, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, vẫn là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân” đi đến thắng lợi; tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam, nguồn lực nội sinh của dân tộc, nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cũng tại buổi sinh hoạt, các đại biểu dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận xoay quanh các nội dung: “Vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong thời gian tới gắn với các hoạt động, phong trào hành động cách mạng của Đoàn”.

 Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Đoàn, Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng thời thấy được vai trò, tầm quan trọng của “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”, tuổi trẻ hôm nay cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đó.


Tác giả: Huyện đoàn Lục Ngạn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 72
Hôm qua : 705
Tháng 02 : 11.189
Năm 2024 : 25.377