A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuổi trẻ Bắc Giang khắc ghi, làm theo lời Bác dạy

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã dành nhiều thời gian để chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ. Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, tuổi trẻ Bắc Giang ra sức thi đua rèn luyện, học tập, lao động. Qua đó, hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa đã được đoàn viên thanh niên trong tỉnh xung kích, tình nguyện thực hiện.
Tuổi trẻ Bắc Giang phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào.

 

Bồi dưỡng, giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử, lòng yêu nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào đoàn viên, thanh niên, Người nhấn mạnh: "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên". Người đánh giá “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ" và Người căn dặn "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa chuyên”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng, chính trị cho thế hệ trẻ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định là một trong những nội dung trọng tâm. Hàng năm, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, trân trọng và phát huy các giá trị văn hoá; trong đó trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” dựa trên nền tảng những giá trị, đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam với những giá trị cốt lõi “ Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu, tiên phong trong chuyển đổi số, tuổi trẻ Bắc Giang đã thi công hơn 100 công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử, văn hóa”, xây dựng hơn 500 mô hình “Thư viện số”, “Tủ sách điện tử cộng đồng”, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, xây dựng xã hội số, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, bồi đắp lòng yêu quê hương đất nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên, khuyến khích thanh niên bảo tồn, lưu giữ và quảng bá văn hóa của địa phương.

Các cấp bộ đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

 

Vốn là địa phương có phong trào khá sớm, thôn Cẩm Xuyên được Đảng và Chính phủ chọn làm nơi tập huấn cho cán bộ cải cách ruộng đất của Liên khu Việt Bắc từ tháng 9/1945 đến tháng 5/1955. Ngày 08/02/1955 thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Đánh dấu lần thứ 3 Bác về thăm và làm việc với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Để định hướng, giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử, lòng yêu nước, Bí thư Huyện đoàn Hiệp Hòa Ngô Thị An Trang chia sẻ: Việc giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên được tuổi trẻ Hiệp Hòa tổ chức dưới nhiều hình thức, nhiều hoạt động đa dạng như: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại 26/26 Nghĩa trang Liệt sĩ các xã, thị trấn để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho quê hương; tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa thiết thực. Tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, việc giáo dục truyền thống đã gắn liền với những việc làm thường xuyên như kết nạp đội viên, kết nạp đoàn viên cho học sinh tại các khu di tích lịch sử, đặc biệt là Di tích lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; Di tích lịch sử ATK II trên địa bàn huyện… Qua đó, giúp học sinh trên địa bàn huyện Hiệp Hòa hiểu về những di tích cách mạng của quê hương mình để từ đó nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống. 

Tuổi trẻ Bắc Giang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất đất nước.

 

Lời dạy của Người luôn đi sâu vào những việc làm cụ thể

Nhớ những lời dạy của Bác, tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, thế hệ trẻ Bắc Giang đã phát huy tinh thần xung kích, cống hiến, khát khao xây dựng quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thân Trung Kiên cho biết: Để xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, trong những năm qua, tuổi trẻ Bắc Giang  đã phát động, triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thực tiễn lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và tạo hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng; nhiều mô hình, công trình, phần việc mang dấu ấn riêng có của thanh niên, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mà tiêu biểu là phong trào thi đua “Hai tốt” với phương châm “Một việc tốt cho bản thân, một việc tốt cho cộng đồng, xã hội”; Kế hoạch thực hiện xây dựng giá trị, chuẩn mực đạo đức thanh niên Bắc Giang theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 5 tiêu chí (Lý tưởng cách mạng - Tri thức phong phú - Đạo đức trong sáng - Kỹ năng thành thạo - Trách nhiệm cộng đồng), 5 giá trị (Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo) chuẩn mực. Từ đó, hình thành nên lớp thanh niên có tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mọi khó khăn, luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Bắc Giang phát huy vai trò nòng cốt với phương châm “Một việc tốt cho bản thân, một việc tốt cho cộng đồng, xã hội”.

 

Tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục thế hệ trẻ, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Quan tâm chăm lo xây dựng thế hệ thanh niên Bắc Giang có ước mơ, hoài bão, lý tưởng sống cao đẹp; có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển quê hương, đất nước.

Sau 60 năm, kể từ Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I năm 1963, đến nay Bắc Giang có nhiều đổi mới và ngày càng phát triển, song những khoảnh khắc quý giá ngày đón Bác Hồ về thăm quê hương đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Thấm nhuần những lời di huấn của Bác, tuổi trẻ Bắc Giang qua nhiều thế hệ luôn miệt mài rèn đức, luyện tài, hăng hái góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cùng thanh niên cả nước viết tiếp những trang sử vẻ vang của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh./.


Tác giả: Bích Vân - Sưu tầm
Nguồn:https://bacgiang.gov.vn/chi-tiet-chinh-sach-giam-ngheo/-/asset_publisher/WkqgdP6YUqpv/content/tuoi-tre-bac-giang-ghi-nho-loi-bac-day Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 38
Hôm qua : 781
Tháng 04 : 9.941
Năm 2024 : 62.937