A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả ấn tượng trong công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Giang 9 tháng năm 2022

Với chủ đề công tác “Xây dựng Đoàn vững mạnh”. Trong 9 tháng đầu năm 2022 tổ chức công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác giáo dục được triển khai hiệu quả với nhiều kết quả nổi bật.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, đa dạng và linh hoạt với nhiều đổi mới sáng tạo. Các hoạt động tuyên truyền về chỉ thị, Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước được các cấp bộ đoàn triển khai thường xuyên; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực đăng tải, chia sẻ các thông tin về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản các các luận điệu sai trái, thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng, từ đó nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên. Các cơ sở đoàn tập trung tổ chức tìm hiểu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện. Toàn tỉnh đăng tải, chia sẻ hơn 19.200 tin, bài viết, video, clip, poster, inforgraphic tuyên truyền trên website, các trang mạng xã hội, màn hình led tuyên truyền công cộng, phát 2.200 tin, bài chuyên mục “Phát thanh thanh niên”; thiết kế, treo 1.530 băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội. 18/18 Đoàn cấp huyện tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin về chương trình, diễn biến, kết quả Đại hội Đoàn cấp huyện và các hoạt động 2 chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp huyện trong chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đoàn các cấp” trên tài khoản, trang Fanpage của tổ chức Đoàn; 100% các cơ sở đoàn đồng loạt thay avatar, ảnh đại diện và đăng tải các video, clip, inforgraphic tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn cho Tổ đấu tranh cấp tỉnh và cấp huyện với sự tham gia của hơn 60 thành viên tổ đấu tranh cấp tỉnh và huyện. Toàn tỉnh thành lập 238 Tổ đấu tranh cấp huyện và cấp cơ sở với 3.548 thành viên tham gia báo xấu, bóc gỡ tài khoản xấu, độc; toàn tỉnh duy trì 384 tài khoản, Fanpage do tổ chức Đoàn quản lý để đăng tải thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Bắc Giang - Khát vọng dựng xây”

 

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp bộ đoàn đầu tư, duy trì hiệu quả. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì tổ hoạt động của các Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; thiết lập cơ chế thông tin, báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thông qua kênh phù hợp; xác lập cơ chế đôn đốc thường xuyên, hoạt động của các Tổ đấu tranh cấp cơ sở. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo và duy trì các tài khoản, Fanpage do tổ chức Đoàn quản lý đăng tải, chia sẻ thông tin nhằm tuyên truyền, phản bác lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời, định hướng để các tài khoản, địa chỉ Facebook do tổ chức đoàn các cấp quản lý, chia sẻ, bình luận, đấu tranh, thể hiện quan điểm, chính kiến đối

với các thông tin xấu, độc hại; qua đó, thu hút được trên 30.000 lượt người tiếp cận, 15.600 lượt tương tác các thông tin.

Bắc Giang học tập trực tuyến toàn tỉnh chuyên đề 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia, gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, trong đó tập trung vào các đợt sinh hoạt cao điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, 91 năm Ngày thành lập Đoàn, 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 77 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9... Nhiều chương trình, hoạt động giáo dục truyền thống được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia gắn với mục đích, ý nghĩa về khơi dậy khát vọng của tuổi trẻ trong việc học tập, rèn luyện để tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, tổ quốc. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi.  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Bắc Giang - Khát vọng dựng xây” tại Đình Chợ Vân - thuộc ATK II huyện Hiệp Hòa; tổ chức Lễ thắp nến tri ân và Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Bắc Giang - Khát vọng hòa bình”. Toàn tỉnh tổ chức 380 hoạt động về nguồn, thăm quan tìm hiểu địa chỉ đỏ, đền ơn đáp nghĩa tại các di tích lịch sử văn hóa địa phương. Toàn tỉnh có 209 Đoàn xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức hoạt động thắp nến tri ân vào tối ngày 24/7; 3.000 chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm “Tuổi trẻ Bắc Giang - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tỉnh đoàn Bắc Giang nhân rộng Chương trình “Bài học từ những khoảnh khắc”

 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với nâng cao chất lượng Phong trào “Hai tốt”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn cấp huyện tổ chức học tập, nghiên cứu, tìm hiểu 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức, cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “khát vọng, cống hiến xây dựng đất nước” dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tỉnh đoàn duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác” trên website, hoạt động fanpage “Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt”, Đoàn cấp huyện và cơ sở xây dựng và duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày một câu chuyện về Bác” trên trang mạng xã hội facebook do tổ chức đoàn quản lý. Đoàn cơ sở và chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu cuốn sách hay viết về Bác Hồ; tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Chương trình Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới; tiếp tục chú trọng, quan tâm, tập trung vào việc bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão và định hướng giá trị sống, lối sống, nếp sống mới cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; giúp thanh thiếu nhi từng bước hình thành những hành vi, thói quen tốt, có ý thức đấu tranh phòng chống những biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và 15 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức học tập, tìm hiểu 02 chuyên đề năm 2022 cho 14.300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Toàn đoàn tổ chức 276 buổi sinh hoạt chi đoàn tuyên truyền tìm hiểu cuốn sách hay viết về Bác Hồ; 160 buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sinh hoạt chi đoàn điểm chuyên đề tìm hiểu cuốn sách hay viết về Bác Hồ 
của Trường THPT Yên Dũng số 2

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai thực hiện qua việc tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Luật An ninh mạng, Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bình đẳng giới, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông… Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức nhân rộng Chương trình “Bài học từ những khoảnh khắc”; chuỗi các chương trình truyền thông an toàn giao thông; truyền thông Luật an ninh mạng; phòng chống ma túy…Toàn đoàn đăng tải, chia sẻ 5.320 tin, bài trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử; tổ chức 1.281 hội nghị thông tin tuyên truyền; 42 cuộc thi tìm hiểu dưới dạng viết, sân chơi lưu động, ngoại khóa dưới cờ, 5.650 buổi sinh hoạt chi đoàn quán triệt các chính sách, pháp luật mới có hiệu lực hằng tháng… cho hơn 320.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù có những thời điểm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đồng thời, là năm tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đoàn các cấp. Tuy nhiên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, bám sát chủ đề công tác năm để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.  Công tác giáo dục của đoàn tiếp tục được quan tâm và thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.


Tác giả: Hoàng Ngọc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 529
Hôm qua : 1.028
Tháng 03 : 529
Năm 2024 : 30.900