A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm đoàn cấp huyện và cấp cơ sở

Đây là chủ trương mới trong Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được áp dụng thực hiện tại một số đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) và đoàn cấp huyện (huyện, thành đoàn) có nhu cầu về công tác cán bộ.

Theo đó, việc thực hiện chủ trương phó bí thư kiêm nhiệm được áp dụng đối với các địa bàn, đơn vị có số lượng đoàn viên lớn, phân tán, nhân sự phó bí thư chuyên trách chưa có hoặc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đoàn cần phát huy thêm cơ cấu tại các tổ chức, cơ quan để thúc đẩy công tác đoàn, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Nhận thấy đây là chủ trương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đã có kết luận về nhân sự xây dựng chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm tại Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy số 887- TB/TU ngày 15/02/2022 về việc thực hiện chủ trương bầu bổ sung chức danh phó bí thư đoàn kiêm nhiệm, yêu cầu ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành đoàn khoá mới của địa phương, đơn vị mình và lãnh đạo cấp ủy cơ sở chỉ đạo chuẩn bị nhân sự đại hội đoàn bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đó cần quan tâm chỉ đạo ban chấp hành đoàn cùng cấp rà soát, giới thiệu, bố trí nhân sự để bầu bổ sung chức danh phó bí thư đoàn kiêm nhiệm đối với những nơi đủ điều kiện. Đối tượng bố trí phó bí thư đoàn kiêm nhiệm là cán bộ, công chức, viên chức có chức vụ lãnh đạo hoặc là bí thư đoàn cấp dưới. Về tiêu chuẩn: Nhân sự phó bí thư đoàn kiêm nhiệm phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh phó bí thư đoàn từng cấp theo Quy chế cán bộ Đoàn. Về chế độ: Chức danh phó bí thư đoàn kiêm nhiệm là nhân sự để tạo nguồn cán bộ, không làm tăng thêm biên chế; không được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng là đối tượng cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý để đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch theo quy định.

Qua khảo sát nhu cầu xây dựng chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm, nhiều đơn vị tổ chức đoàn cấp huyện và cơ sở có nhu cầu cần bổ sung thêm chức danh Phó bí thư kiêm nhiệm; do vậy để đảm bảo thực hiện các quy trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chủ động hướng dẫn đoàn cấp huyện, cấp xã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện việc giới thiệu để bầu phó bí thư đoàn kiêm nhiệm ở  những nơi có nhu cầu và đủ điều kiện; các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động báo cáo và phối hợp với Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy cùng cấp triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định.


Tác giả: Thu Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 544
Hôm qua : 1.028
Tháng 03 : 544
Năm 2024 : 30.915