Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuoitrebg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Giới thiệu

Cơ quan Tỉnh đoàn Bắc Giang là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hoạt động theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào...

Văn phòng Tỉnh đoàn có chức năng, nhiệm vụ như sau:
* Chức năng: Tổng hợp kết quả công tác, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn tổ chức điều hành công việc, là trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; quản lý cơ sở...

Subscribe to Giới thiệu