A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cách thức thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2024-2027

 

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định tại Điều 40. Tài chính của Đoàn bao gồm ngân sách Nhà nước cấp, đoàn phí và các khoản thu hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng tài chính của Đoàn phải tuân thủ theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước”. Điều 41. Việc thu nộp Đoàn phí do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định. Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm trích nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên.

Ngày 18/3/2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2024-2027.

 

Theo đó, đối tượng nộp đoàn phí là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và có trách nhiệm đóng đoàn phí cho chi đoàn một tháng một lần. Trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận thuộc hộ nghèo của cơ quan có thẩm quyền) thì được Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xét miễn đoàn phí trong một thời gian nhất định nhưng không quá 6 tháng trong 01 năm.

Với mức đóng đoàn phí của đoàn viên không hưởng lương là 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một đoàn viên/tháng, đoàn viên có hưởng lương là 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một đoàn viên/tháng.

Mức trích nộp đoàn phí lên đoàn cấp trên được quy định: Từ chi đoàn trở lên, mỗi cấp giữ lại hai phần ba (2/3) và nộp lên Đoàn cấp trên một phần ba (1/3) số tiền đoàn phí do đoàn viên đóng hoặc trích nộp của tổ chức Đoàn cấp dưới. Đoàn bộ phận, Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở được giữ lại hai phần ba (2/3) số tiền trích nộp của tổ chức Đoàn cấp dưới.

Hình thức đóng, trích nộp đoàn phí: Đoàn viên, Đoàn các cấp đóng, trích nộp đoàn phí qua Ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Trong trường hợp chưa đảm bảo cơ sở vật chất, Đoàn viên, Đoàn các cấp đóng, trích nộp đoàn phí bằng tiền mặt.

Việc quản lý đoàn phí phải theo nguyên tắc: Tổ chức Đoàn phải có hệ thống sổ sách, chứng từ quản lý việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đoàn phí đúng nguyên tắc tài chính, công khai, minh bạch và phải thực hiện chế độ thanh, quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước; hằng năm có báo cáo quyết toán công khai theo quy định gửi Đoàn cấp trên. Chứng từ quản lý việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đoàn phí áp dụng theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo hướng dẫn.

Nguyên tắc sử dụng Đoàn phí: Đoàn phí được trích để lại ở các cấp được sử dụng chi vào các nội dung như: Chi hỗ trợ công tác khen thưởng và các khoản chi phục vụ công tác khen thưởn; chi hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn; chi thăm hỏi, hỗ trợ các cơ sở Đoàn và Đoàn viên bị hoạn nạn; chi mua tài liệu phục vụ công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra các cấp (Mức chi không quá 10% số đoàn phí được giữ lại sử dụng); chi thực hiện nhiệm vụ đột xuất của Đoàn do người đứng đầu đơn vị quyết định (Mức chi không quá 10% số đoàn phí được giữ lại sử dụng). Đối với tổ chức cơ sở Đoàn: Đoàn phí được trích để lại chi mua tài liệu phục vụ các hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; chi công tác khen thưởng; chi thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên thanh thiếu nhi bị hoạn nạn; chi tổ chức một số hoạt động, nhiệm vụ công tác của Đoàn hoặc nhiệm vụ đột xuất của chi đoàn. Định mức chi căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị. Đoàn các cấp và chi đoàn có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu đối với nguồn đoàn phí được trích lại để đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, chế độ thanh, quyết toán theo quy định của Nhà nước và phù hợp với hướng dẫn.

 


Tác giả: Trà Giang - TH
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 125
Hôm qua : 716
Tháng 05 : 11.662
Năm 2024 : 83.043