A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, đảng viên Cơ quan Tỉnh đoàn quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc “Thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia”; Công văn số 656/UBND-GT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh về tăng cường chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ…, cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn đã quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền nội dung Chỉ thị, Công văn đến 100% cán bộ, đảng viên cơ quan thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động hằng năm, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn hằng tháng; đồng thời, cụ thể hóa đưa nội dung thực hiện giờ giấc làm việc theo quy định vào trong Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, các ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Tỉnh đoàn hằng năm là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng tháng. 

Ngoài ra, giao cho Văn phòng Tỉnh đoàn đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng cơ quan việc thực hiện giờ giấc của cán bộ, đảng viên cơ quan và đề xuất biểu dương những cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở những cá nhân vi phạm thường xuyên. Qua đó, nâng cao ý thức, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, được Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận.

Ảnh minh họa

 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cấp ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tỉnh đoàn đề nghị cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/06/2023 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

1. Chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; quy ước, hương ước, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, nhất là các quy định về thời gian làm việc, bảo mật thông tin, kỷ luật phát ngôn, sử dụng Internet, mạng xã hội,… Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường giữ gìn, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

2. Thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, tự soi, tự sửa để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không tham nhũng, tiêu cực.

3. Không ngừng đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả; tập trung giải quyết công việc hết trách nhiệm đến kết quả cuối cùng và có sản phẩm cụ thể. Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, với phương châm “03 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh công việc. Khắc phục triệt để tư duy hành chính, “cấp phép”, “cho phép”. Sâu sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc với Nhân dân, thực hành tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; cầu thị lắng nghe, xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.


Tác giả: Ánh Tuyết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 111
Hôm qua : 716
Tháng 05 : 11.648
Năm 2024 : 83.029