A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều nhân tố trẻ triển vọng trong rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm kỳ 2027 - 2032

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác quy hoạch cán bộ đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 và nhiệm kỳ 2027-2032, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của tổ chức Đoàn các cấp nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp. Theo đó, 100% các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiến hành công tác quy hoạch các chức danh cán bộ đoàn theo quy định.

Đối với việc quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, các chức danh Trưởng, Phó các ban chuyên môn Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện đảm bảo quy trình công tác cán bộ theo Quy chế cán bộ Đoàn, Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn số 80-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, nguồn cán bộ và phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xác định quy hoạch là nền tảng của công tác cán bộ, vì vậy trong quá trình thực hiện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo công tác quy hoạch bảo đảm các mục tiêu và yêu cầu nhằm bảo đảm nguồn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực cho nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo nhằm hướng đến các mục tiêu cơ bản: tạo sự chủ động tránh tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đoàn, đồng thời chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ sẵn sàng đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đoàn có trình độ và năng lực.

Ra mắt BCH Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Quá trình thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cán bộ đoàn cấp tỉnh được thực hiện quy trình 5 bước, nguồn nhân sự được lựa chọn từ nguồn cán bộ được quy hoạch tại các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc và cán bộ trẻ công tác trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Ngày 16/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phê duyệt quy hoạch các chức danh ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Trưởng, Phó các ban chuyên môn cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 và nhiệm kỳ 2027-2032. Qua rà soát, số lượng cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) được phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 đối với chức danh UVBCH là 31/46 đồng chí đạt 67,4%; quy hoạch UVBTV là 12/17 đồng chí đạt 70,6%; số lượng cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) được quy hoạch nhiệm kỳ 2027-2032 đối với chức danh UVBCH là 38/39 đồng chí đạt 97,4%, quy hoạch UVBTV là 12/13 đồng chí đạt 92,3%, số lượng cán bộ trẻ được quy hoạch chiếm tỉ lệ cao đây là những nhân tố mới, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời tham gia công tác đoàn năng nổ, nhiệt tình tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt, có một số bạn trẻ dưới 25 tuổi được phát hiện và quy hoạch chức danh UVBTV, trưởng ban chuyên môn cơ quan Tỉnh đoàn.


Tác giả: Thu Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 597
Hôm qua : 1.028
Tháng 03 : 597
Năm 2024 : 30.968